🔷🔶 نشریه علمی دانشجویی سبا 🔷🔶
دانشگاه علوم پزشکی ایران
(بزرگترین نشریه دانشجویی در زمینه سلول‌های بنیادی)
📚 شماره ۷ / بهار ۹۸
محوریت: پوست و مو

📌برای دریافت نشریه به لینک زیر مراجعه کنید:
https://ppng.ir/d/homY