🔵سمپوزیوم یک روزه سلول­ های بنیادی و سرطان، در روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه، در سالن همایش ­های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به همت انجمن­ علمی دانشجویی سلول­های بنیادی ایران (سبا) ، انجمن تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شاهد ، با حضور بالغ بر ۲۰۰ نفر از دانشجویان ، اساتید و فعالان حوزه سلول­های بنیادی، برگزار گردید.

در ابتدا دکتر فرشید فرداد ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص خون و سرطان، درباره مبانی سرطان­های خون سخنرانی کردند؛ سپس دکتر کاوه بقایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به ارائه مقدماتی از سلول­های بنیادی و ارتباط آن با انواع سرطان پرداختند. پس از آن در بخش پنل دانشجویی، آقای محمدرضا رمضانلو ، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو انجمن علمی دانشجویی سبا، مطالب خود را در ارتباط با اخلاقیات حوزه پزشکی و سلول­درمانی ارائه دادند.

پس از پذیرایی از حضار محترم ، نیمه دوم سمپوزیوم سلول­های بنیادی و سرطان توسط دو پنل دانشجویی با موضوعات سلول­های کار-تی­سل و بررسی تاثیرات دارو ایماتینیب، آغاز شد. در این بخش خانم­ها، راحمی و ترقی، از دانشگاه شاهد به ارائه مطالب پرداختند. سپس دکتر مصطفی منزوی ، دکترای علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت ، و دکتر علیرضا شعاع حسنی ، دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی ، به بحث در موضوع ایمیون سل تراپی پرداختند.

درنهایت با اهدای ­گواهینامه به حضار، سمپوزیوم سلول­های بنیادی و سرطان خاتمه یافت.

قابل توجه است که در موازات این سمپوزیوم، نشریات علمی دانشجویی سبا در غرفه انجمن سلول­های بنیادی ایران به فروش رسید، که سود حاصل از آن صرف امور خیریه گشت.