سمینار “پزشکی بازساختی؛ پزشکی آینده” با همکاری انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی ایران (سبا) و دبیرخانه استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۹۸ به مدت دو ساعت در محل آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد که با استقبال گرم علاقه مندان این حوزه روبه رو گردید. در این سمینار دانشجویان علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی ایران، از دانشگاه های امیرکبیر، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد واحد تهران و دانشگاه علوم پزشکی قم نیز حضور یافتند.
در این سمینار که با هدف آشنایی دانشجویان با حیطه پیشرو پزشکی بازساختی و فراهم آمدن بستر همکاری در قالب انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد، دکتر ناصر امینی استادیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان سخنران حضور داشتند. همچنین بخشی از این سمینار به معرفی نشریات علمی دانشجویی سبا به عنوان بزرگترین نشریه دانشجویی در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و توزیع این نشریات اختصاص داده شد. در نهایت این همایش با پذیرایی از شرکت کنندگان به اتمام رسید.

 

لینک خبر در سایت دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران